Kontakt

Pracownia Projektowa "ArCADius"
Arkadiusz Zientala

ul. Ks. Pawła Pośpiecha 9
44-300 Wodzisław Śląski


tel. 515 101 906 
Arkadiusz Zientala

tel. 515 101 904
Joanna Zientala

tel. +32 455 17 81


biuro@arcadius-projekty.pl

Oferta

Pracownia Projektowa ArCADius oferuje wieloletnie doświadczenie w:

Projektowaniu architektoniczno-budowlanym

-obiektów mieszkalnych, gospodarczych i garaży;

-zabudowy przemysłowej, handlowej i usługowej;

-budynków użyteczności publicznej,

-przebudowy i rozbudowy budynków istniejących, w tym także zabytkowych

-zagospodarowania terenu

Sprzedaży oraz adaptacji projektów powtarzalnych

Kosztorysowaniu i wyceny inwestycji

Prowadzeniu nadzorów autorskich i inwestorskich

Kierowaniu budową

Kontakcie z firmami wykonawczymi