Kontakt

Pracownia Projektowa "ArCADius"
Arkadiusz Zientala

ul. Ks. Pawła Pośpiecha 9
44-300 Wodzisław Śląski


tel. 515 101 906 
Arkadiusz Zientala

tel. 515 101 904
Joanna Zientala

tel. +32 455 17 81


biuro@arcadius-projekty.pl

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobyte przez arch. Arkadiusza Zientala w okresie ostatnich  lat, jako współwłaściciela PP „MODUŁ” oraz Projektanta branży architektonicznej

Nazwa i adres inwestycji

Nazwa i adres zamawiającego

Kompleksowe dokumentacje remontów, adaptacji , rozbudów itp.

Budynków z Mikołowie

Zakład Gospodarki Lokalowej

43-190 Mikołów

ul. Krawczyka 16

Modernizacja budynku łaźni KWK Janina w Libiążu

„Progres”

spółka akcyjna

40-657 Katowice

ul. Zbożowa 42 b

Projekty rozbiórek budynków i budowli KWK „1-Maja” w Wodzisławiu Śl.

„Progres”

spółka akcyjna

40-657 Katowice

ul. Zbożowa 42 b

Przebudowa i modernizacja budynku siedziby dyrekcji ZGKiM w Pszowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

44-370 Pszów

ul. Traugutta 101

Adaptacja i Modernizacja biurowca PHS i budynku byłej Otaczarni na zespół mieszkań zastępczych i pomieszczeń MOPS

w Wodzisławiu Śl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Mendego 2

Rozbudowa SP 21 w Wodzisławiu Śl.  o salę gimnastyczną z zapleczem

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska

Projekt hali biurowo-magazynowej

„PONY-AUTO” w Mikołowie

ul. Dzieńdziela Waryńskiego

Pony-Auto Zenita Szwej

Katowice ul. Sezamkowa 14

Kompleksowy projekt hali warsztatowej “Kuźnia-Trans”

w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem terenu

“Kuźnia-Trans”

Marek Kuźnia

Katowice oś Sikorskiego


Wielobranżowa dokumentacja budowlana powtarzalnej hali sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych grupy PSB

Polskie Składy Budowlane Busko Zdrój  Wełecz 142Wielobranżowa dokumentacja budowlana biurowca  siedziby  grupy PSB

Polskie Składy Budowlane Busko Zdrój  Wełecz 142


Wielobranżowa dokumentacja

Przedszkola 3-oddziałowego

W Czyżowicach

Urząd Gminy Gorzyce

Gorzyce ul. Kościelna


Projekt zmiany konstrukcji dachu i modernizacja pomieszczeń garażowych w budynku ADM oraz zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją pomieszczeń na szatnie przepustowe i łaźnie w budynku ST2 na oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka  z o o

Wodzisław Śl.

ul. Marklowicka 15

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i rozbudowy wraz z termorenowacją ścian i dachu , wymianą wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Mikołowie Paniowach

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Mikołów ul. Kolejowa 2

Inwentaryzacja oraz Projekt Generalnego remontu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca

44-300 Wodzisław Sl.

ul. Bracka 13

Wielobranżowa dokumentacja  generalnego remontu , termomodernizacji oraz adaptacji budynku komunalnego w Marklowicach

Urząd Gminy Marklowice

Marklowice

ul. Wyzwolenia 154

Wielobranżowa dokumentacja generalnego remontu i aranżacji wnętrz budynku głównego

Urzędu Miasta Mikołów

Urząd Miasta Mikołów

Mikołów

ul. Rynek 16

Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy budynku mieszkalnego budownictwa socjalnego w Radlinie

Urząd Miasta Radlin

Radlin

ul. Rymera 15

Dokumentacja projektowa podparcia estakady rurociągów wody chłodzącej , zasilającej stacje sprężarek na terenie KWK “Zofiówka” w Jastrzębiu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze “ROW-JAS” sp. Zoo

44-330 Jastrzębie Zdrój

ul. Kasztanowa 2


Dokumentacja projekowo-kosztorysowa generalnego remontu, termomodernizacji, wymiany wewntrznych instalacji c,o, wod-kan , elektrycznej  kompleksu rekreacyjno-basenowego “OAZA” w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-Maja


Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2


Kompleksowe opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu generalnego budynku zarządu PWiK w Wodzisławiu Śl.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka  z o o

Wodzisław Śl.

ul. Marklowicka 15

Wielobranżowa dokumentacja techniczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie Gmina Wesoła

Inwestor prywatny

Spółka Celowa

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe termorenowacji elewacji wraz z kolorystyką budynków:

– Norwida 2,4,6, w Mikolowie

– Pszczyńska 1 Mikołów

– 1-Maja 20 Mikołów

– Młyńska 114 i 116 Mikołów


Zakład Gospodarki Lokalowej

43-190 Mikołów

ul. Kolejowa 2

Dokumentacja techniczna “Kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisław Śl. “

Służby Komunalne Miasta

w Wodzisławiu Śl.

ul. Marklowicka 21

Kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza rozbudowy i przebudowy hal magazynowych na terenie zakładu “PRYMAT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

“PRYMAT”

44-337 Jastrzębie Zdrój

ul. Chlebowa 14

Dokumentacja zmiany konstrukcji dachu oraz adaptacji pomieszczeń apteki na pom. administracyjno-biurowe dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Sl.

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca

44-300 Wodzisław Sl.

ul. Bracka 13

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy boiska sportowego nr2 w Wodzisławiu Śl.

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska

Projekty rozbudowy zakładu „Prymat” w Jastrzębiu Zdroju

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

“PRYMAT”

44-337 Jastrzębie Zdrój

ul. Chlebowa 14

Kompleksowa dokumentacja rozbudowy i przebudowy restauracji i hotelu „Dąbrówka” w Jastrzębiu Zdroju

P.P.U.H. „Moc Natury”

Al. Jana Pawła II 14 C

44-330 Jastrzębie Zdrój

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wodociągu PE160 w ulicy Chlebowej w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  S.A. ul. Podhalańska 7

44-330 Jastrzębie Zdrój

Kompleksowa dokumentacja wymiany konstrukcji dachu w budynku remizy OSP Lubomia

Gmina Lubomia

ul. Szkolna 1 44-360 Lubomia

Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wraz z projektem oczyszczalni ścieków

Dom Dziecka

ul. Wiejska 8 44-350 Gorzyczki

Projekt budowlano-wykonawczy

hali sprzedaży materiałów budowlanych PSB w Wełeczu

Polskie Składy Budowlane Busko Zdrój  Wełecz 142


Dokumentacja przebudowy i rozbudowy budynku probostwa w Skrzyszowie

Parafia Rzymsko-Katolicka Skrzyszów ul. Wyzwolenia 37

Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich branż

budowy hotelu z zapleczem gastronomicznym i kompleksowym zagospodarowaniem terenu

wraz z instalacją gazu


PHU „KMK”

Marzanna Głowacka 44-330 Jastrzębie Zdrój

ul. Armii Krajowej 1

Projekty budowlano-wykonawcze

zmiany konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach wielorodzinnych ( ul. Mickiewicza i Wyzwolenia )

Zakład Gospodarki Lokalowej

43-190 Mikołów

ul. Kolejowa 2

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy Domku Harcerskiego wraz z zapleczem gastronomicznym

Zakład Gospodarki Lokalowej

43-190 Mikołów

ul. Kolejowa 2

Kompleksowa dokumentacja projektowa Pensjonatu przy hotelu „Dąbrówka” w Jastrzębiu Zdroju

Wraz z instalacją gazu

P.P.U.H. „Moc Natury” sp z oo

Jastrzębie Zdrój ul. 1-Maja 49

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji pomieszczeń i zagospodarowania terenu bazy „Transgór” dla potrzeb recyklingu  w Jastrzębiu Zdroju

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR”

44-268 Jastrzębie Zdrój

ul. Norwida 34

Kompleksowa dokumentacja stacji paliw płynnych i LPG wraz z obsługą techniczną i handlową w Czyżowicach

Jarosław Klon

44-352 Czyżowice ul. Dworcowa 60A

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w branży architektoniczno-konstrukcyjnej budowy zakładu renowacyjno-usługowego ( galwanizacja ) w Radlinie

„MADAR” Marek Jajko

Rybnik ul. Orkana 11

Kompleksowa dokumentacja budowy centrum handlowo-biurowo-usługowego o powierzchniach wielkogabarytowych.

Wraz z instalacją gazu

„Quercus” spółka z o o

30-499 Kraków ul. Ważewskiego 15

Wielobranżowa dokumentacja generalnego remontu i  adaptacji budynku komunalnego dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce

Gmina Gorzyce

44-350 Gorzyce

ul. Koscielna 15

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania , urządzenia i uzbrojenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębski Zakład Komunalny

44-330 Jastrzębie Zdrój

ul. Dworcowa 17D

Wielobranżowa dokumentacja generalnego remontu i  adaptacji budynku Administracyjno-biurowego Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie

Zakład Inżynierii Miejskiej

Mikołów ul. Kolejowa 4

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany konstrukcji dachów w budynkach wielorodzinnych (Osiedle A. Mickiewicza w Mikołowie)

Zakład Gospodarki Lokalowej

43-190 Mikołów

ul. Kolejowa 2

Projekt przebudowy Przedszkola Publicznego w Lubomii

Wraz z instalacją gazu

Urząd Gminy Lubomia

Projekt zagospodarowania terenu placu przy pomniku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i generalnego remontu Ośrodka Zdrowia w Mikołowie (Mickiewicza 20) wraz z dostosowaniem do aktualnych wym.

Zakład Gospodarki Lokalowej

43-190 Mikołów

ul. Kolejowa 2

Dokumentacja wielobranżowa rozbudowy zakładu produkcyjnego „INSTANTA” w Żorach o halę produkcyjno - magazynową

„Instanta” Sp. z o.o.

44-240 Żory

ul. Kawowa 3

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 12 w Mikołowie wraz z likwidacją okładzin azbestowych, termorenowacją ścian, stropodachów, wymianą wszystkich  wewnętrznych instalacji i audytem energetycznym


Urząd Miasta Mikołowa

43-190 Mikołów

ul. Rynek 16

Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim

ul. Daszyńskiego 2

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Mikołowie

Wraz z likwidacją okładzin azbestowych, termorenowacją ścian, stropodachów, wymianą wszystkich  wewnętrznych instalacji i audytem energetycznym

Urząd Miasta Mikołowa

43-190 Mikołów

ul. Rynek 16

Przebudowa i dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Radlinie do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie

Przebudowa i dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Radlinie do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie

Koncepcja uporządkowania i waloryzacji elewacji obiektów oświatowych ( szkół i przedszkoli ) w Jastrzębiu Zdroju

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

ul. Harcerska 14

Budowa hali sprzedaży materiałów budowlanych PSB wraz z zapleczem biurowo-socjalnym

Lokalizacja - Głubczyce

PSB  - „Prowent” Centrum Zaopatrzenia Budowlanego

Kędzierzyn Koźle

ul. Kozielska 42

Stacja paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Lokalizacja - Skarbimierz

PHU „GLOBIMEX” SP Z O.O.

49-300 Brzeg

ul. Grunwaldzka

Przebudowa i modernizacja Komisariatu Policji nr 2 w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny

Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach

Budowa zakładu handlowo-produkcyjnego „ARMET” w Pawłowicach Śl.

„Armet” Zbigniew Goraus

Pawłowice

ul Zjednoczenia 115

Budowa hali warsztatowej w Czyżowicah

Ślusarstwo i Kowalstwo Artystyczne – A. Szkatuła Rogów  ul. Wiejska

Remont kapitalny kamienicy mieszkalno-usługowej w Kędzierzynie Koźlu

Józef Cwaliński

Kędzierzyn Koźle

ul. Kanałowa 7

Zabudowa ekranów dźwiękochłonnych

MOSiR Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój ul. Leśna

Rozbudowa boiska w Czyżowicach

Gmina Gorzyce

Przebudowa sanitariatów w budynku Policji w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Adaptacja pomieszczeń technicznych kąpieliska miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-Maja

MOSiR Mikołów

Koncepcja budowy wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Wielobranżowa dokumentacja budynku socjalno-biurowego PWiK

Wodzisław Śląski                     ul. Marklowicka 15

Wielobranżowa dokumentacja techniczna rozbudowy zakładu produkcyjnego „Instanta”

Instanta Żory ul. Kawowa

Projekty budowlano-wykonawcze „Ośrodka integracyjno-szkoleniowego z zapleczem noclegowym i gastronomicznym”

Ida Głowacka  Skalbmierz, Sielec Biskupi

Projekty budowlano-wykonawcze w branży architektoniczno-konstrukcyjnej pawilonu handlowego BIEDRONKA

LM 500 Będzin,                         ul. Żwirki i Wigury

Wielobranżowa dokumentacja techniczna budowy bazy socjalno-magazynowej ZWiK w Łodzi

ZWiK sp. z o.o.                  Łódź, ul. Graniczna

Wielobranżowa dokumentacja techniczna rozbudowy zaplecza biurowego PSB w Busku Zdoju

Grupa Polskie Składy Budowlane                             Busko Zdrój, Wełecz 142Powyższy wykaz to tylko część prac projektowych wykonanych przy współudziale arch. Arkadiusza Zientala. W czasie swojej pracy zawodowej, wykonałem  niezliczoną ilość projektów budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych, gastronomii, itp dla inwestorów prywatnych oraz instytucji . Potwierdzeniem mojego doświadczenia zawodowego są liczne referencje oraz protokoły zdawczo-odbiorcze  wykonanych usług .